Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

V prípade straty dát uložených na Network Attached Storage (NAS) ponúkame profesionálnu službu obnovy dát pre firmy aj jednotlivcov. Naše špecializované služby sú založené na použití vlastných nástrojov na obnovu dát, ktoré pracujú s širokou škálou modelov NAS rôznych výrobcov. Naša spoľahlivé a profesionálne služby zahŕňajú nielen obnovu údajov uložených v NAS, ale aj obnovu dát z rôznych iných typov médií určených na ukladanie dát. Pre úspešnú obnovu dát z NAS systémov je kľúčová rozsiahla technická znalosť a skúsenosť, ktorou disponujeme. Sme odborníci na obnovu údajov z NAS a bez ohľadu na použitú konfiguráciu RAID a výrobcu zariadenia vieme úspešne obnoviť dáta.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti záchrany dát z NAS serverov a modernému vybaveniu nášho laboratória sme schopní obnoviť dáta aj v prípade poškodenia čítacích hláv pevného disku, mechanických poškodení magnetických platní, či v prípade špecifických RAID konfigurácií. Nezávisle od použitej konfigurácie RAID a výrobcu zariadenia dokážeme úspešne obnoviť dáta uložené na Network Attached Storage (NAS).

Ako funguje NAS

Network Attached Storage (NAS) je súborový server, ktorý sa často používa v domácnostiach. Poskytuje dodatočné úložisko v rámci počítačovej siete. Aj keď počítače majú interné pevné disky, môže byť priestor obmedzený, preto NAS poskytuje ďalšie úložisko. Uľahčuje aj zdieľanie súborov v rámci siete a umožňuje viacerým používateľom prístup k uloženým údajom. NAS sa zvyčajne pripája priamo k routeru a má viacero pevných diskov pre väčšiu kapacitu úložiska.

S aplikáciami je dnes možné pristupovať k obsahu NAS-u zvnútra aj zvonka siete. Dokonca aj pre jednotlivcov môže byť NAS užitočné, pretože umožňuje centrálne ukladanie a prístup k súborom z rôznych zariadení v sieti.

Pre malé firmy má NAS výhody, pretože je cenovo výhodnejší než verejné cloudové systémy. Navyše nie je potrebné špeciálne odborné vedomosti na konfiguráciu NAS-u. Ide o úložný systém s vlastným operačným systémom, ktorý sa priamo pripája do siete ako súborový server. Po nakonfigurovaní umožňuje všetkým používateľom v sieti nezávisle od operačného systému ich zariadení prístup k NAS-u.

Funkčnosť zariadení NAS je nášmu špecializovanému tímu známa vďaka úspešným projektom obnovy údajov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti obnovy údajov z NAS dokážeme zachrániť systémy rôznych spoločností, ako sú QNAP, Synology a Western Digital, pred definitívnou stratou údajov.

Môže byť úspešná aj záchrana dát z NAS vlastnými silami?

Presný postup pri obnove dát z NAS sa líši od výrobcu k výrobcovi a závisí aj od použitého súborového systému a konfigurácie RAID použitého v NAS boxe. Neodporúčame preto, aby ste svoje poškodené NAS úložisko zverili len tak hocikomu – je potrebné mať odborné znalosti a technické know-how. Na interente síce sú dostupné programy na obnovu údajov z NAS, ale v nesprávnych rukách a bez skúseností môžu spôsobiť viac škody než úžitku.

Najčastejšie príčiny straty dát v NAS dátovom boxe

 1. Hardvérové poruchy: Poškodené pevné disky sú častou príčinou strát dát v systémoch NAS. Môže ísť o fyzické poškodenie, zlyhanie čtecích hláv, problémy s motormi alebo iné vnútorné problémy. Aj RAIDové kontroléry, zdroje alebo ďalšie komponenty môžu zlyhať a znemožniť prístup k dátam.
 2. Chybná konfigurácia RAIDu: Nesprávne nastavenia, zlyhané prechody medzi úrovňami RAIDu alebo neúspešné procesy obnovy môžu viesť k nekonzistenciám v pole RAID. To môže spôsobiť, že údaje na NAS už nie sú čitateľné alebo prístupné.
 3. Náhodné vymazanie alebo formátovanie: Ľudské chyby sú častou príčinou strát dát. Náhodné vymazanie súborov alebo formátovanie svetadiel môže spôsobiť trvalú stratu údajov, pokiaľ sa nepoužijú špeciálne techniky obnovy dát.
 4. Poškodenie súborového systému (ReiserFS, Ext2, Ext3, Ext4, NTFS, HFS, HFS+, XFS): Problémy so súborovým systémom sa môžu vyskytnúť, keď je súborový systém poškodený, či už v dôsledku neočakávaného vypnutia, výpadku elektrickej energie alebo chýb počas čítania / zápisu. To môže spôsobiť, že súborový systém už nebude správne fungovať a údaje sa stanú nedostupnými.
 5. Problémy s firmvérom / softvérom: Chyby v firmvére alebo softvéri NAS môžu viesť k chybám, ktoré bránia prístupu k údajom. To môže byť spôsobené chybnými aktualizáciami, nekompatibilitou medzi rôznymi komponentmi alebo softvérovými chybami.
 6. Prírodné katastrofy alebo environmentálne škody: Extrémne poveternostné podmienky, ako sú požiare, povodne alebo iné environmentálne škody, môžu zničiť zariadenia NAS a tým spôsobiť stratu údajov.
 7. Výpadky elektrickej energie alebo fluktuácie napätia: Nedostatočná ochrana pred problémami so sieťovým napätím môže viesť k poškodeniu hardvéru NAS alebo súborových systémov. Výpadky elektrickej energie, špičky napätia alebo nestabilná dodávka elektriny môžu poškodiť alebo stratiť dáta.
 8. Prehriatie: Problémy s chladením môžu spôsobiť prehriatie pevných diskov, čo môže viesť k ich zlyhaniu a strate dát. Trvalé prehrievanie môže skrátiť životnosť pevných diskov a poškodiť dáta.
 9. Mechanické poruchy pevných diskov: Mechanické problémy, ako sú pády čítacích hláv, poškodenie platní alebo iné fyzické poruchy, môžu znemožniť prístup k dátam a vyžadovať obnovu údajov.
 10. Útoky vírusov alebo malvéru: Škodlivý softvér môže poškodiť údaje na NAS, napríklad ich zašifrovaním, zmazaním alebo poškodením, čo môže viesť k strate údajov.

Ako zachraňujeme dáta z NAS úložísk?

MACROFER® je lídrom v oblasti obnovy dát z NAS systémov na Slovensku. S hlbokými technickými znalosťami a bohatými skúsenosťami vyvinuli špecializované postupy a nástroje na úspešné získavanie stratených údajov zo softvérovovo a hardvérovo zrútených NAS úložísk. Naši inžinieri majú schopnosti pracovať s rozličnými formátmi úložných médií a operačnými systémami, čo nám umožňuje poskytovať komplexné riešenia pre široké spektrum NAS/SAN boxov. S našou schopnosťou prispôsobiť sa rôznym konfiguráciám NAS a sledovať najnovšie trendy v technológii sme schopní efektívne a spoľahlivo obnoviť dôležité dáta pre našich klientov.

Časté modely NAS úložísk prichádzajúce na obnovu dát

Ako prebieha a aká je cena obnovy dát z NAS?

Záchrana údajov z NAS v MACROFER prebieha v 4 jednoduchých krokoch:

 1. Kontakt: Môžete nás kontaktovať telefonicky alebo cez náš kontaktný formulár ohľadom záchrany dát z NAS
 2. Prvý kontakt: Popíšte našej zákazníckej podpore, čo presne sa stalo. Až potom, skúste doručiť NAS úložisko osobne ku nám na Drotársku Cestu 50 v Bratislave, prípadne ho zašlite prostredníctvom nami objednaného kuriéra.
 3. Analýza: Po príchode vášho NAS s pevnými diskami alebo SSD začneme s analýzou/diagnostikou úložiska. Výsledky spolu s cenovou ponukou Vám budú zaslané e-mailom a vy sami sa rozhodnete či máte záujem o obnovu údajov z NAS. 
 4. Ukončenie: Vaše zachránené údaje z NAS dostanete späť na Vami alebo nami zabezpečenom pamäťovom médiu.

Pre urgentné prípady obnovy údajov zo serverov NAS ponúkame služby NON-STOP. Kontaktujte nás kedykoľvek počas 365 dní v roku.

Pre viac informácií ohľadne približnej cene obnovy dát z NAS úložiska disku prosím vyplňte nezáväzne náš SERVISNÝ FORMULÁR.

Spolupracujeme s Vami už 29 rokov pri záchrane dát

MACROFER, s.r.o. je firma s 29-ročnými skúsenosťami v oblasti záchrany dát. Stovky pozitívnych referencií pochádzajú od klientov z rôznych odvetví – medzinárodných firiem, štátnych inštitúcií aj privátnych osôb. Spolupracujeme s rôznymi médiami a ako jediní na Slovensku sme nafilmovali seriál o obnove dát pre Slovenskú televíziu.

Vďaka neustálemu výskumu a našim znalostiam Vám môžeme pomôcť obnoviť Vaše stratené dáta.

Záchrana dát v MACROFER