Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

So záchranou dát z SSD diskov sa v MACROFER stretávame stále častejšie, pretože tieto disky získavajú stále vyššiu obľubu medzi uživateľmi a ponúkajú vysoké rýchlosti čítania/zápisu a zároveň sú odolné voči pádom a nárazom. Avšak aj SSD disky sa môžu pokaziť a závady, ktoré sa vyskytujú, sú úplne odlišné od tých, ktoré sa vyskytujú u klasických pevných diskov HDD. Naše niekoľkoročné skúsenosti a poznatky s obnovou dát z SSD disku Vám zaručujú najlepší možný výsledok pri obnove údajov z Vášho Solid State Drive (SSD). Stratu dát na SSD disku môžu spôsobiť rôzne príčiny. Technici v MACROFER sa špecializujú na obnovu údajov z SSD od všetkých výrobcov, vrátane všetkých rozhraní a foriem ako SATA, mSATA, M.2. SATA, M.2. NVMe, PCIe a iné.

Ako funguje SSD disk

Solid-state drive (SSD) je typ zariadenia na ukladanie dát, ktoré používa integrované obvody na trvalé ukladanie dát. Na rozdiel od tradičných pevných diskov (HDD), SSD nemá žiadne magnetické platne ukladajúce dáta a čítacie/zapisovacie hlavičky. Namiesto toho používajú Flash pamäť na ukladanie dát.

V porovnaní s HDD sú SSD zvyčajne odolnejšie voči fyzickému nárazu, pracujú úplne potichu, majú vyššie čítacie/zapisovacie rýchlosti a nižšiu latenciu. To je dôsledkom toho, že SSD ukladajú dáta v polovodičových bunkách. Približne od roku 2019 sme svedkom situácie, že tieto polovodičové bunky môžu obsahovať medzi 1 a 4 bitmi dát, pričom jednobitové bunky („Single Level Cells“ alebo „SLC“) sú všeobecne najspoľahlivejšie, odolné, rýchle ale sú zároveň aj najdrahšie.

Ďalšie typy polovodičových buniek sú 2- a 3-bitové („Multi-Level Cells/MLC“ a „Triple-Level Cells/TLC“) a štvorbitové („QLC“), ktoré sa používajú pre SSD disky určené pre spotrebiteľský segment. V závislosti podľa kvality pamäťových čipov majú SSD disky obmedzený počet zápisových cyklov. Aby sa zvýšila životnosť SSD kontrolér sa snaží rovnomerne rozložiť jednotlivé zápisové operácie na všetky použité pamäťové čipy SSD. Tým sa má vyrovnávať počet zápisových operácií na každej pamäťovej bunke.

V popísanom procese sú údaje a súbory fragmentované a rozložené na celom SSD disku. To znamená, že na rozdiel od pevného disku HDD sú údaje a súbory rozptýlené na rôznych pamäťových čipoch. Na HDD funguje rozdeľovanie dát sekvenčne, teda postupne, až kým nie je celý priestor disku obsadený. Keďže SSD nepotrebuje mechanické komponenty, fragmentované ukladanie dát neznamená nižšiu rýchlosť.

Najčastejšie príčiny straty dát na SSD disku

Existuje mnoho príčin straty dát z SSD disku. Medzi najčastejšie poruchy zaraďujeme:

  • Poškodené pamäťové bunky SSD disku: Tento problém sa vyskytuje kvôli nízkej kvalite NAND čipov alebo dosiahnutia maximálneho počtu zápisových cyklov na bunku. Pamäťové bunky SSD diskov majú totiž obmedzený počet zápisových/mazacích cyklov a teda podliehajú tým možnému opotrebovaniu. Poškodenie pamäťových buniek sa tiež môže vyskytnúť po intenzívnom, opakovanom vymazávaní a zápise do nich.
  • Priehratie SSD disku: Tento problém sa týka špeciálne SSD diskov s rozhraním NVMe. Pri náročnejších operáciách sa extrémne zahrievajú, dokonca niektoré typy SSD diskov sa výrazne zahrievajú aj pri bežných operáciách.
  • Poškodený firmware SSD disku: Poruchy, ktoré sa vyskytujú v mikroprograme/firmware SSD disku (špeciálnej oblasti na SSD), vedú k úplnému výpadku SSD disku. V dôsledku poškodených flash buniek sa často tabuľky chýb v firmware zaplnia. V tomto prípade už počítač SSD nedetekuje a je potrebné firmware/mikroprogram emulovať. V prípade poškodenia firmwaru SSD disku sa môže disk detekovať v BIOSe počítača svojim aliasom, ako napríklad SATAFIRM S11 alebo BAD_CTX a ukazuje kapacitu len niekoľko MB alebo GB.
  • Logické poškodenie SSD disku: Tu patria všetky neúmyselne/úmyselne zmazané dáta, formátované alebo prepísané disky, chyby programov, ako aj vírusy (ransomware). Pri novších typoch SSD diskov s aktivovanou funkciou TRIM máme skúsenosť, že úspešnosť obnovy dát zmazaných dát býva nižšia ako pri iných typoch dátových nosičov.
  • Elektrické poškodenia akéhokoľvek druhu: skrat, prepätie, kolísanie prúdu v sieti, poškodenie bleskom alebo iné.
  • Fyzické poškodenia vplyvom vonkajších faktorov alebo kvapaliny: Tu zahŕňame všetky mechanické poškodenia PCB SSD disku, poškodený konektor disku, poškodené samotné komponenty, poškodenie kvapalinou alebo iné.

Ako pracujeme na obnove dát?

S pomocou špeciálnych technológií dokážeme profesionálne obnoviť dáta z rôznych typov SSD diskov, či už sa jedná o klasické SATA SSD disky, alebo M.2 NVMe, mSATA či M.2. SATA. Poradíme si aj so šifrovanými systémami ako napríklad BitLocker alebo VeraCrypt Využite našu ponuku bezplatnej konzultácie Vášho problému s SSD diskom alebo disk môžete priamo priniesť/poslať do našeho sídla na Drotárskej Ceste 50 v Bratislave.

Časté značky SSD diskov prichádzajúce na obnovu dát

Ako prebieha záchrana dát z SSD disku

Obnova dát z SSD si vyžaduje odborné znalosti. SSD disky majú úplne inú konštrukciu ako klasické pevné disky a vyskytujú sa na nich úplne iný typ poškodení. Preto sú potrebné špecializované znalosti týkajúce sa procesu obnovy dát z poškodených SSD pamäťových médií, hlavne znalosti integrovaných obvodov, mikročipov a tranzistorov. Bohužiaľ, len málo firiem koncentrujúcich sa na obnovu dát má dostatočné odborné znalosti týkajúce sa SSD diskov. V našej spoločnosti MACROFER sa nám za našu 29 ročnú históriu podarilo úspešne obnoviť stovky SSD diskov – v porovnaní s počtom obnovených HDD sa toto číslo môže javiť malé, avšak SSD začali byť svojou cenou dostupné bežným užívateľom aj vďaka uvedeniu SandForce kontroléru slovenským vynálezcom Radoslavom Danilákom až po roku 2009.

Pri záchrane dát z SSD sa častokrát musia v laboratóriu odborne odletovať pamäťové čipy. Po postupnom načítaní všetkých čipov sa musí určiť spôsob zápisu dát kontroléru SSD disku a ten sa následne emuluje. Tento proces je naozaj náročný a nie je potrebná len profesionálna hardvérová a softvérová technológia, ale aj uvedené odborné znalosti obnovy dát.

Rôzne metódy obnovy dát z poškodeného Solid State Drive

Spôsob obnovy dát z SSD môže pozostávať z rôznych krokov, všetko záleží podľa modelu SSD disku a druhu poškodenia. Záchrana dát môže znamenať aj identifikáciu poškodeneného polovodičového komponentu, preprogramovanie firmvéru/kontroléru SSD disku alebo aj výber pamäťových čipov z dosky vrátane čítania jednotlivých čipov pomocou špeciálneho zariadenia a následného rebuildu dát.

Aká je cena obnovy dát z SSD?

Náklady na obnovu dát z pevného disku typu Solid State sa veľmi líšia v závislosti od predpokladanej dĺžky záchrany dát, rozsahu poškodenia ale aj modelu SSD disku.

Pre viac informácií ohľadne približnej cene obnovy dát z SSD disku prosím vyplňte nezáväzne náš SERVISNÝ FORMULÁR.

Na trhu existuje veľké množstvo výrobcov SSD diskov a zároveň aj ich kontrolérov, preto sa cena obnovy môže veľmi líšiť. V mnohých prípadoch sa musia odletovať všetky NAND-Flash čipy a jednotlivo čítať pomocou špeciálnej hardvérovej výbavy. 

Spolupracujeme s Vami už 29 rokov pri záchrane dát

MACROFER, s.r.o. je firma s 29-ročnými skúsenosťami v oblasti záchrany dát. Stovky pozitívnych referencií pochádzajú od klientov z rôznych odvetví – medzinárodných firiem, štátnych inštitúcií aj privátnych osôb. Spolupracujeme s rôznymi médiami a ako jediní na Slovensku sme nafilmovali seriál o obnove dát pre Slovenskú televíziu.

Vďaka neustálemu výskumu a našim znalostiam Vám môžeme pomôcť obnoviť Vaše stratené dáta.

Záchrana dát v MACROFER