Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Obnova dát z HDD je služba, ktorej sa v MACROFER venujeme už viac ako 29 rokov a jej hlavným cieľom je pomôcť užívateľom obnoviť dôležité súbory stratené v dôsledku zlyhania disku. Špecializujeme sa na záchranu dát z HDD všetkých rozhraní (SATA, USB, IDE, SAS, SCSI), všetkých výrobcov, súborových systémov a  rozumieme rôznym typom porúch HDD, akými sú napríklad logické poškodenia, zlyhanie firmvéru, elektrické poškodenia alebo mechanické poškodenia.

Pri výbere vhodnej firmy špecializujúcej sa na obnovu dát je dôležité zvážiť faktory, ako sú odbornosť, transparentnosť a tiež aj náklady na poskytnutú službu. Naši technici majú dlhoročné skúsenosti s obnovou dát z HDD, každoročne sa zúčastňujú na medzinárodných konferenciách špecializujúcich sa na oblasť data recovery a dopĺňajú si vedomosti o nových technológiách ukladania dát, súborových systémov a tiež aj najnovších spôsoboch šifrovania dát.

Proces obnovy dát z disku v spoločnosti MACROFER začína diagnostikou s cieľom určiť typ poruchy a rozsah poškodenia. Keď Vám poskytneme cenovú ponuku a Vy s ňou súhlasíte, naši technici začnú proces obnovy, ktorý zvyčajne zahŕňa obnovenie pevného disku, skopírovanie údajov na nový disk, cloudové úložisko prípadne USB kľúč dodaný našou firmou. Záverom overujeme integritu obnovených údajov.

Ako funguje pevný disk (HDD)?

Pevný disk je zariadenie, ktoré sa používa na ukladanie digitálnych dát na počítači alebo notebooku. Skladá sa z rotujúcich médií, ktoré sú potiahnuté magnetickým materiálom a sú umiestnené v kovovom šasi. Na týchto rotujúcich médiách sa nachádzajú dáta, ktoré sú čítané hlavičkami disku. Podľa kapacity disku sa môže v jeho vnútri nachádzať 1, 2 ale aj 5 platien (posledné sa týka predovšetkým diskov s kapacitami od 10 TB vyššie pri 3,5″ diskoch, alebo 4 TB pri 2,5″ diskov). Kapacita diskov sa neustále zvyšuje, čím umožňuje uchovanie stále väčšieho množstva dát aj prostredníctvom zvyšovania hustoty zápisu dát.

Existujú tiež rýchlejšie SSD (Solid State Drive) disky, ktoré využívajú pamäť typu flash namiesto klasických médií, čo umožňuje ešte rýchlejšie čítanie a zápis dát. Poskytujeme klientom aj službu záchrany dát z SSD disku.

Najčastejšie príčiny straty dát na disku

Existuje mnoho príčin straty dát z disku. Zahŕňajú hlavne logické poškodenia, poškodenia riadiaceho programu/firmvéru, elektrické poškodenia a mechanické zlyhania. Každé z týchto poškodení si vyžaduje iný prístup ku obnove dát. Medzi najčastejšie poruchy teda zaraďujeme:

  1. Logické poškodenie: Nastane, keď je poškodený súborový systém pevného disku. K nemu môže dôjsť v dôsledku chybných sektorov, vírusov/škodlivého softvéru. Logické poškodenie zahŕňa aj náhodné vymazanie súboru alebo naformátovania nesprávneho oddielu disku. Logické poškodenia zaraďujeme medzi menej zložité závady na diskoch.
  2. Zlyhanie firmvéru: Firmvér disku je mikroprogram uložený na riadacej diske disku a tiež časti z neho sú uložené aj v servisnej zóne disku nedostupnej užívateľovi. Problém nastane, keď sa poškodí jeho časť alebo zlyhá celý, čo môže spôsobiť napríklad, že pevný disk bude počítačom rozpoznaný, ale nebude pre používateľa dostupný. Často sa to tiež prejavuje aj zmeneným modelom alebo kapacitou disku v BIOSe. Zlyhanie firmvéru si vyžaduje špecializované nástroje a odborné znalosti na obnovenie údajov, ktorými disponujú len skúsené spoločnosti špecializujúce sa na obnovu dát.
  3. Elektrické poškodenie: K elektrickému poškodeniu dochádza pri prepätí, keď vysoké napätie poškodí dosku s plošnými spojmi pevného disku (PCB). Elektrické poškodenia zaraďujeme medzi kombinované poškodenia, kde je popri výmene elektroniky disku potrebné preprogramovať aj interný mikroprogram disku.
  4. Mechanické poškodenie: K mechanickému zlyhaniu dochádza, keď sa poškodia vnútorné čati pevného disku, ako sú čítacie/zapisovacie hlavy, motor disku alebo aj samotné platne. Mechanická porucha je najvážnejším typom poškodenia HDD a vyžaduje si komplexné znalosti záchrany dát.

Ako obnovujeme dáta z HDD?

MACROFER je popredná spoločnosť na Slovensku, ktorá sa špecializuje na obnovu stratených dát z rôznych typov médií vrátane pevných diskov, RAID, SSD a FLASH pamäťových médií.  Naše služby obnovy dát z HDD poskytujeme už viac ako 29 rokov a sme prvou firmou na území Slovenska, ktorá v tejto oblasti realizuje svoju činnosť. Na obnovu dát z HDD využívame špeciálne hardvérové a softvérové technológie určené len na data recovery, disponujeme dlhoročnými skúsenosťami a tiež aj unikátnym skladom náhradnách dielov. 

Časté značky diskov HDD prichádzajúce na obnovu dát

Ako prebieha záchrana dát z HDD

Záchranu dát z HDD dokážeme v MACROFER zrealizovať v 3 krokoch:

1. Diagnostika disku

Keď obdržíme Váš poškodený disk alebo pamäťové médium, naši technici zdiagnostikujú poškodenie disku a určia možné možnosti obnovy Vašich dát.

Diagnostiku dátového nosiča je možné vykonať aj v expresnom režime tak, aby ste mali výsledok diagnostiky do cca 24 hodín. S výsledkom diagnostiky Vám vypracujeme aj cenovú ponuku a obratom Vás budeme informovať.

Ak sa napriek predpokladom, ktoré boli zistené počas diagnostiky vyskytnú iné problémy, napríklad chybný súborový systém, kde sú mechanicky poškodené dátové platne, budeme Vás bezodkladne informovať. V každom prípade sa pokúsime zachovať pôvodnú cenovú kalkuláciu, ale v procese záchrany dát môže dôjsť k oneskoreniu.

2. Cenová ponuka

Každá prípad straty dát posudzujeme individuálne. Preto môžeme určiť cenu alebo náročnosť obnovy dát Vašich dát až po dôslednej analýze dátového nosiča. Na základe toho Vám poskytneme záväznú individuálnu cenovú ponuku na obnovu Vašich dát, v ktorej si zvolíte požadovanú prioritu služby. Radi Vám opäť poradíme pri Vašom rozhodovaní!

Pre približný prehľad si môžete vopred prečítať náš cenník všetkých služieb.

3. Samotná záchrana dát

Záchranu dát vykonávame v našom vlastnom laboratóriu v čistom priestore. Potom, napríklad pri obnove dát z RAID pola, sú dáta opäť správne „poskladané“ do parít. Zachránené údaje sa následne skopírujú 1:1 na náhradné dátové médium, ktoré ste nám zaslali. Prípadne Vám vieme poskytnúť nové pamäťové médium za obstarávaciu cenu. Objem obnovených údajov neovplyvňuje dodatočné náklady na binárnu kópiu Vašich zachránených údajov.

Pri štandardnom variante služby potrebujeme na obnovu dát 1 až 2 týždne, pri expresnej obnove dát je ukončenie zvyčajne do druhého dňa alebo v ten istý deň (večer alebo noc).

Koľko stojí obnova dát z HDD?

Aby bolo možné presne určiť, aká bude cena obnovy dát z pevného disku, rozhodujúcim faktorom je vynaložený čas a  množstvo náhradných dielov potrebných na záchranu. Vo firme MACROFER sa to snažíme určiť počas počiatočnej analýzy. Táto diagnostika poskytuje informácie o poškodení, celkovom stave dátového nosiča a zároveň aj  možnostiach spolu s úsilím vynaloženým na obnovu dát.

Po diagnostike od nás dostanete približný cenový rozsah. Cena za obnovu dát pri interných pevných diskoch sa pri logických poškodeniach začínajú pri sume 50€ a pri hardvérových poškodeniach od 150€

Viac informácií nájdete v našom cenníku v sekcii záchrana dát z HDD.

Spolupracujeme s Vami už 29 rokov pri záchrane dát

MACROFER, s.r.o. je firma s 29-ročnými skúsenosťami v oblasti záchrany dát. Stovky pozitívnych referencií pochádzajú od klientov z rôznych odvetví – medzinárodných firiem, štátnych inštitúcií aj privátnych osôb. Spolupracujeme s rôznymi médiami a ako jediní na Slovensku sme nafilmovali seriál o obnove dát pre Slovenskú televíziu.

Vďaka neustálemu výskumu a našim znalostiam Vám môžeme pomôcť obnoviť Vaše stratené dáta.

Záchrana dát v MACROFER