Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Na obnovu dát z poškodených USB kľúčov je potrebné mať podrobné znalosti nielen o samotnom zlyhaní, ale aj o všetkých predchádzajúcich problémoch. Rovnako dôležitá je aj hĺbková znalosť internej štruktúry samotného USB kľúča určeného na záchranu dát. Najdôležitejšie údaje potrebné na úspešnú diagnostiku sú predovšetkým samotný dizajn USB, vrátane kontroléra, teda riadiaceho čipu. Ďalej je to počet pamäťových NAND modulov – čipov, celková kapacita, ale aj prítomnosť monolitickej technológie, teda, či je USB kľúč vzliaty do jedného prvku.

V MACROFER, ako profesionálnej firme na obnovu dát, sme tu, aby sme Vám pomohli pri analýze a obnove dát z poškodených alebo nefunkčných USB kľúčov. Naša špecializácia sa zameriava na riešenie najčastejších problémov, ako sú:

 1. Fyzické poškodenie (poškodený kontrolér, poškodenie USB konektora, či pamäťových buniek, prepätie, či iné.
 2. Logické problémy môžu vzniknúť neuváženým formátovaním, vymazaním alebo chybami v štruktúre súborového systému.
 3. Elektrické poruchy sa týkajú väčšinou skratov alebo problémov s napájaním.

Náš proces začína technickou diagnostikou poškodeného USB kľúča, kde identifikujeme rozsah poškodenia a určíme najvhodnejší spôsob obnovy dát. Na obnovu dát z poškodených USB kľúčov používame kombináciu softvérových a hardvérových metód. Sme hrdí na našu vysokú úspešnosť v MACROFER, ktorá presahuje 95 % pri záchrane dát z USB kľúčov. 

Ako funguje USB kľúč

USB kľúč je prenosné flash pamäťové médium, ktoré slúži na ukladanie digitálnych informácií. Podobne ako externé pevné disky, USB kľúče sú ideálne predovšetkým na prenos dát. Na rozdiel od externých pevných diskov sú USB kľúče kompaktné a odolné voči nárazom a pádom.

USB kľúč má praktickú veľkosť, ľahko sa prenáša, pretože nemá žiadne pohyblivé časti. Skladá sa z nasledujúcich komponentov: USB port, PCB doska (plošný spoj), flash pamäte – NAND čipy, radič USB kľúča prezývaný aj kontrolér, kryštál, diódy. Dáta sú uložené na prepisovateľných flash pamätiach (NAND čipoch). Úlohu zápisu a následného čítania dát v pamäťových bunkách pamäťového čipu preberá kontrolér kľúča. Je to jednou z najdôležitejších súčastiok USB a práve v nej vznikajú najčastejšie poruchy. Na starších USB kľúčoch boli algoritmy kontoléra veľmi jednoduché dáta sa zapisovali do pamätí lineárne. V súčasnosti sa väčšina výrobcov snaží dosiahnuť čo najlepšiu spoľahlivosť a rýchlosť prenosu dát. Dôsledkom toho sa algoritmy v kontroléroch stali oveľa komplikovanejšími a sofistikovanejšími.

Moderné ovládače flash pamäte využívajú algoritmy „zamiešavania“ (scrambling) pri zápise dát do flash pamäte. Typická implementácia „zamiešavania“ spočíva v tom, že špeciálny kľúč na scrambling (XOR) je generovaný kontrolérom a zmiešaný s dátami prostredníctvom operácie XOR. Toto sa stáva s každým blokom dát/stránkou pred zápisom do flash pamäte. Všeobecne platí, že XOR kľúč je jedinečný pre konkrétny model ovládača. Avšak niekedy podobné ovládače môžu používať rôzne XOR kľúče a rôzne ovládače môžu používať ten istý kľúč.

Na rozdiel od šifrovania, funkcia scramblingu nie je určená na účely zabezpečenia, ale odstraňuje vzory dát, ktoré moderné NAND čipy zle uchovávajú kvôli úniku náboja z okolitých buniek. Ide o špeciálne opatrenie na zachovanie integrity dát, nie na zabezpečenie. Scrambling pomáha minimalizovať chyby a zvýšiť spoľahlivosť uložených dát tým, že odstraňuje nežiaduce vzory, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť uložené dáta.

Ďalšou technológiou je ECC alebo Error-Correcting Code – používa sa v pamäťových čipoch, vrátane NAND flash pamätí, na detekciu a následnú korekciu chýb v dátach. Funguje tak, že ku uloženým dátam pridáva dodatočné informačné bity (tzv. kontrolné súčty). Tieto dodatočné bity umožňujú systému identifikovať a opraviť chyby, ktoré môžu vzniknúť počas čítania alebo zápisu dát. Napríklad, ak sa jeden z bitov v dátach náhodne zmení alebo poškodí v dôsledku elektrických rušení alebo iných faktorov, ECC dokáže rozpoznať túto chybu a obnoviť správnu hodnotu bitu. ECC má kľúčový význam v NAND flash pamätiach a iných zariadeniach na ukladanie dát, pretože zabezpečuje, že vaše dáta zostanú neporušené a bez chýb, najmä v prípade, že sú tieto dáta uložené na dlhšie obdobie. Pomáha udržiavať integritu a spoľahlivosť uložených informácií.

Najčastejšie príčiny straty dát na USB kľúči

Prenosné pamäťové médiá, ako sú USB kľúče sú náchylnejšie na poruchy než pevne inštalované pamäťové médiá, ako sú disky HDD. USB kľúče sú vytvárané s dôrazom na cenu a sú teda viac zraniteľné v porovnaní s inými pamäťovými médiami. Existuje množstvo príčin straty dát z USB kľúča. Medzi najčastejšie poruchy zaraďujeme:

 • Poškodenie riadiaceho čipu: V prípade, že došlo k poruche riadiaceho čipu USB kľúča, jediným spôsobom, ako zachrániť dáta z pamäťových buniek USB kľúča, je fyzické odletovanie pamäťových čipov z kľúča a ich následné čítanie pomocou špecializovaných hardvérových nástrojov. Tento postup obnovy dát vyžaduje pokročilé technické znalosti a špecializované vybavenie. Je dôležité mať na pamäti, že neodborne vykonaný zásah do hardvéru môže viesť k definitívnej strate dát, preto odporúčame konzultovať tento druh probému s odborníkom na obnovu dát.
 • Poškodené pamäťové bunky USB kľúča: USB kľúč je pamäť typu FLASH, ktorá obsahuje veľké množstvo pamäťových buniek. Ak jedna alebo viac týchto buniek zlyhá, môže dôjsť k strate dát. To sa môže stať v dôsledku opakovaného zápisu a mazania dát alebo v dôsledku fyzického poškodenia pamäťových buniek.
 • Poškodenie USB v dôsledku vody/vlhkosti: Voda alebo vlhkosť môžu poškodiť elektroniku USB kľúča a spôsobiť koróziu. To môže ovplyvniť funkčnosť vnútorných komponentov a spôsobiť stratu dát. Je dôležité chrániť USB kľúče pred kontaktom s tekutinami.
 • Prehriatie USB kľúča: Prehriatie môže nastať v dôsledku intenzívneho prenosu dát alebo vplyvov prostredia. Príliš vysoké teploty môžu poškodiť elektroniku a skrátiť životnosť USB kľúča. Je odporúčané USB zariadenia nepreťažovať a chrániť ich pred extrémnym teplom.
 • Mechanické poškodenie USB konektora: Mechanické poškodenie na USB môžu nastať, ak je kľúč nevhodne vložený alebo odstránený z PC či notebooku. To môže spôsobiť ohnutie alebo poškodenie kontaktov pre pripojenie, čo môže viesť k nestabilnému pripojeniu, chybám pri prenose dát alebo dokonca úplnej strate pripojenia a teda ku strate dát
 • Prepätie: Elektronické zariadenia, vrátane USB kľúčov, môžu byť poškodené prepätím alebo elektrostatickým vybitím. K tomu môže dôjsť, ak je USB kľúč nevhodne pripojený k počítaču. Pri búrkach alebo v prostrediach so statickým nábojom je potrebné prijať opatrenia na minimalizáciu rizika poškodenia.
 • Náhodné vymazanie dát: Častým problémom je náhodné vymazanie dôležitých súborov alebo priečinkov. To môže nastať pri neúmyselnom stlačení klávesy Delete alebo pri použití príkazového riadku na odstránenie súborov.
 • Poškodenie súborového systému (najčastejšie FAT32 prípadne exFAT): Ak je partition tabuľka USB kľúča poškodená, operačný systém môže nerozpoznať existujúce oddiely, čo vedie k nedostupnosti dát. To sa môže stať v dôsledku odpojenia USB kľúča bez bezpečného odstránenia alebo pri nečakanom vypnutí zariadenia počas čítania alebo zápisu dát.
 • Neúmyselné formátovanie USB kľúča: Neúmyselné naformátovanie USB kľúča môže spôsobiť stratu dát. 
 • Infekcia malvérom: Malvér alebo iný škodlivý softvér môže spôsobiť poškodenie súborov alebo ich neúmyselné vymazanie na USB kľúči. To môže nastať, ak sa USB kľúč pripojí k infikovanému počítaču.

Ako obnovujeme dáta z USB kľúčov?

MACROFER poskytuje komplexné služby obnovy dát pre fyzicky alebo logicky poškodené USB kľúče. To zahŕňa:

 • Obnova dát v našom vlastnom laboratóriu: Pri fyzických chybách, ako je defekt riadiaceho čipu, sa vyberajú NAND pamäťové čipy, ktoré sa následne zvlášť čítajú.
 • Špecializovaný prístup k monolitickým USB kľúčom: Obnova dát z monolitov vyžaduje špecializovaný prístup kvôli ich integrovanej konštrukcii.
 • Profesionálne technológie a odbornosť: MACROFER využíva pokročilé metódy a nástroje pri obnove dát pri fyzických chybách. V prípade straty dát sa odporúča obrátiť sa na profesionálne služby, ako je MACROFER, aby sa zvýšili šance na úspešnú obnovu dát.

Časté značky USB kľúčov prichádzajúce na obnovu dát

Ako prebieha záchrana dát z USB kľúča

Postup obnovy dát z USB kľúča v spoločnosti MACROFER® pozostáva z niekoľkých krokov.

 1. Vyzdvihnutie dátového nosiča: Váš USB kľúč môžeme vyzdvihnúť zdarma na celom území Slovenska priamo do našeho laboratória pre obnovu dát na Drotárskej ceste 50. Dodanie do našeho laboratória trvá obvykle jeden pracovný deň. Následne budete informovaní e-mailom, keď Váš USB kľúč dorazí k nám.
 2. Analýza problému: Po doručení USB kľúča začíname okamžite s analýzou. Do 48 hodín dostanete prvé výsledky analýzy. Po skončení analýzy dostanete cenovú ponuku pre obnovu dát. Váš dátový nosič sa počas analýzy neotvára, ak by bolo potrebné dátový nosič otvoriť, budeme Vás kontaktovať. Je to pre Vás relevantné z dôvodu, že po otvorení médium stráca záruku.
 3. Samotná obnova dát: Po potvrdení, začíname s procesom obnovy dát. Po obnove dát vás, ako po každom ďalšom kroku, informujeme e-mailom. Aktuálna úspešnosť obnovy je v našej firme dosahuje viac ako 95 %, že všetky súbory budú obnovené bez chýb. Po obnove dát dostanete zoznam obnovených súborov vo formáte HTML.
 4. Zaslanie dát: Po overení a potvrdení vášho zoznamu súborov uložíme obnovené dáta na nový USB kľúč a bezplatne Vám ich zašleme. Ak potrebujete dáta okamžite, ponúkame možnosť zaslania súborov cez cloud. 

Aká je cena a náklady na obnovu dát z USB?

Náklady na obnovu údajov z USB kľúča môžu výrazne líšiť a závisia od rôznych faktorov, ako je príčina straty údajov, druh USB kľúča, množstvo obnovených dát čipovaha údajov, ktoré majú byť obnovené (napríklad fotografie, videá, dokumenty).

Všeobecne platí, že cena záchrany dát začína približne od 50 € a môžu sa výrazne zvýšiť v závislosti od komplexnosti a rozsahu obnovy.

Vo firma MACROFER® sú náklady osobitne v prípade závažných poškodení USB kľúča spojené s vyšším časovým rámcom. V niektorých prípadoch, najmä pri nových a neznámych USB kľúčoch, môže byť tiež potrebná spolupráca s vývojármi na nájdenie optimálneho riešenia na emuláciu kontroléra obsahujúceho vyššie spomenuté technológie, ako XOR, scrambing, ECC, TRIM alebo iné, čo môže zvýšiť čas potrebný na záchranu dát.

Pre váčší prehľad sa môžete oboznámiť s naším ceníkom. Je pre Vás tiež k dispozícii aj náš zákaznícky servis pre akékoľvek otázky alebo dotazy, ktoré máte.

Spolupracujeme s Vami už 29 rokov pri záchrane dát

MACROFER, s.r.o. je firma s 29-ročnými skúsenosťami v oblasti záchrany dát. Stovky pozitívnych referencií pochádzajú od klientov z rôznych odvetví – medzinárodných firiem, štátnych inštitúcií aj privátnych osôb. Spolupracujeme s rôznymi médiami a ako jediní na Slovensku sme nafilmovali seriál o obnove dát pre Slovenskú televíziu.

Vďaka neustálemu výskumu a našim znalostiam Vám môžeme pomôcť obnoviť Vaše stratené dáta.

Záchrana dát v MACROFER